Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, yatırım teşvik ve desteklerin "tek düzenleme altında" toplanmasını ve bilgilendirmenin "tek merkezden" yapılmasını istedi.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği-YASED ve Ekonomi Bakanlığı işbirliğiyle, Türkiye’deki yatırım ve iş ortamını değerlendirmek amacıyla, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, YASED Başkanı Ahmet Erdem ve YASED üyesi uluslararası şirketlerin üst yöneticilerinin katılımıyla 2 Ağustos’ta, İstanbul’da bir istişare toplantısı düzenlendi.
Toplantıda; Türkiye ekonomisinin genel durumu, uluslararası doğrudan yatırımlar açısından fırsatlar ve mega altyapı projelerine yönelik yatırım teşvikleri ile yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla devem eden reformlar masaya yatırıldı. 
 
YASED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, toplantıda yaptığı konuşmada şöyle dedi:
 
"YASED’in üyesi 5 kıtadan 25 ülkeden yatırımcılar, ülkemizin potansiyeline inanmış, geleceğine güvenen, üretmeye, istihdama, ihracata hem doğrudan hem de dolaylı büyük katkı sağlayan şirketlerdir.
 
"Türkiye’deki uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 75’inden fazlasını temsil eden YASED olarak hedefimiz, ülkemizin bir 'yatırım-cazibe merkezi' olarak konumlandırılmasına ve mevcut yatırımların verimliliğinin artırılmasına katkı sağlamaktır. Bu hedefe ulaşmamızda Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü artıran yapısal reformlar büyük önem taşımaktadır.
 
"Yatırımların teşvik edilmesi amacıyla hükümetimizin son dönemde sunduğu çok önemli birçok teşvik mekanizmasını takdirle karşılıyor, bunun için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu son derece önemli teşviklerin duyurulmasını ve uygulamada koordinasyonun sağlanmasını çok önemli görüyoruz.
 
"Pek çok alanda ayrı ayrı sunulmuş olan teşvik ve desteklerin tek bir düzenleme altında toplanması veya bir noktadan bilgilendirme ve uygulama desteği veren bir yapı oluşturulması, özellikle ülkemize yeni yatırım yapacak yatırımcılar için önemli bir kolaylık olacaktır.
 
"Önümüzdeki dönemde, ülkemizin en büyük ihtiyacı olan teknoloji yoğun ve katma değerli büyük yatırımları çekmek üzere bütüncül bir yatırım politikasının oluşturulmasına yönelik olarak ‘Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejik Planı’ hazırlanmasının çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu konuda da uluslararası doğrudan yatırımcılar olarak üzerimize düşecek görevi yerine getirmeye hazırız.
 
"YASED olarak, yapısal reform sürecinin kesintisiz bir şekilde devam etmesi halinde, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde daha fazla uluslararası doğrudan yatırım çekebileceğine inanıyoruz. Bu inancımızı da uzun vadeli yatırım perspektifimizi koruyarak gösteriyoruz."

Arkadaşına Gönder

x